Marius Tiță

Marius Tiță

Marius Tiţă is one of the most long-lived and respected Romanian fighters, having a career back of more than 20 years. He is the nephew of Marin Preda, was the bodyguard of Gigi Becali and the fighter in Local Kombat. Which hypostasis made him the most known, asks a journalist?

 

Marius Tiţă: Not only can the fighter in the Local Kombat circuit. Until then, we were all European, world champions, but no one had heard of us. Then the televisions began to transmit the galleries and we were mediatized. Otherwise, we were standing with the medals in the showcase, and we knew only those who were close and those who practiced contact sports. Now, the level is much higher in Romania, has evolved enormously since 2003 and so far.

2019-05-24T06:46:22+03:00By |0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

Marius Tiță

Marius Tiță este unul dintre cei mai longevivi și respectați luptători români, având în spate o carieră de peste 20 de ani. Este nepotul lui Marin Preda, a fost bodyguardul lui Gigi Becali şi luptător în Local Kombat. Care ipostază l-a făcut cel mai cunoscut, intreaba un jurnalist?

Marius Tiţă: Fără doar şi poate cea de luptător în circuitul Local Kombat. Până atunci, eram toţi campioni europeni, mondiali, dar nu auzise nimeni de noi. Apoi, televiziunile au început să transmită galele şi am fost mediatizaţi. Altfel, stăteam cu medaliile în vitrină şi ne ştiau doar apropiaţii şi cei care practicau sporturile de contact. Acum, nivelul este mult mai ridicat în România, a evoluat enorm din 2003 şi până în prezent.

2021-01-04T23:40:13+02:00By |0 Comments

About the Author:

Leave A Comment