Valentin Sanfira

Valentin Sanfira

The folk musician Valentin Sanfira is the soloist of the “Doina Gorjului” Professional ensemble.

Just 28 years old, Valentin Sanfira is one of the most appreciated members of the “Doina Gorjului” Ensemble. Although he is quite young, the performer can boast a true musical career.
Graduate of “C-tin Brăiloiu” High School of Music and Fine Arts from Tg-Jiu, folk singing section. He became a collaborator of “Doina Gorjului“, being distributed in numerous performances. The second prize at the National Festival of People’s Song “Mamaia 2008” contributed decisively to its entry into the ensemble’s employees. In the Gorjian folkloric landscape, male voices are, unfortunately, rare, and he is the exception of those who confirm the rule.

2019-05-24T10:44:35+03:00By |0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

Valentin Sanfira

Interpretul de muzică populară Valentin Sanfira este solistul Ansamblului Profesionist „Doina Gorjului”.

La doar 28 de ani, Valentin Sanfira este unul dintre cei mai apreciați membri ai Ansamblului „Doina Gorjului”. Deși are o vârstă destul de mică, interpretul se poate lăuda cu o adevărată carieră în domeniul muzical.

Absolvent al Liceului de Muzică și Arte Plastice „C-tin Brăiloiu” din Tg-Jiu, secția canto popular. A devenit colaborator al „Doinei Gorjului”, fiind distribuit în numeroase spectacole. Premiul al II-lea la Festivalul Național al Cântecului Popular „Mamaia 2008” a contribuit decisiv la intrarea sa în rândul angajaților ansamblului. În peisajul folcloric gorjenesc, vocile bărbătești sunt, din păcate, rare, iar el este excepția celor care confirmă regula.

2021-01-04T22:54:53+02:00By |0 Comments

About the Author:

Leave A Comment